iris van sen  •  mail@irisvansen.nl •  mobiel 06 20278809

Vormgeven van welkom heten en afscheid nemen

Bij een stilgeboorte of miskraam gaat het over welkom heten en afscheid nemen tegelijkertijd. Dat is een complexe uitdaging. Wat hebben zorgprofessionals nodig om het delicate samenspel met de moeder, partner en gezin beter af te stemmen?

Ik ontwerp voor ondersteuning bij verlies in de verloskunde. Dit doe ik samen met zorgprofessionals. Ik zet ontwerptechnieken in om de dienstverlening in de geboortezorg te verbeteren, zodat (nieuwe) ouders optimaal ondersteund worden in het maken van de juiste keuzes.

"In de zorg moet ruimte zijn voor keuzes van moeder en gezin, dit draagt bij aan een goede start van het rouwproces."


Graag ga ik met de zorgprofessionals aan de slag  met de volgende onderwerpen

… van controle naar vertrouwen.
Wat is er voor nodig om het vertrouwen bij de moeder (en partner) te versterken? Kan de zorgprofessional (beter) leren loslaten en beter leren afstemmen?

… van solo naar samen
Hoe maak je van de moeder een gelijkwaardige partner die samen met de zorgprofessional beslist? En wat betekent gelijkwaardig?

… van verlegen naar verbonden
Wat heeft de zorgprofessional nodig om niet alleen vanuit zijn of haar professie te kijken naar de moeder? Is het mogelijk om op een persoonlijke manier verbinding te maken en te zien wat iemand als moeder of als mens nodig heeft?

… van verlies naar verder
Hoe kunnen we de plek en de start van rouw van moeder én de rest van het gezin een plek geven binnen de zorg?

 


Ontwerpen voor ondersteuning bij verlies in de verloskunde

Als ontwerper stel ik altijd de gebruiker centraal. Hoe zorg je er voor dat een (aanstaande) moeder niet gezien wordt als cliënt of patiënt, maar als gebruiker van zorg? En hoe kun je deze zorg zo goed mogelijk afstemmen?

Bij miskramen en stilgeboortes gaat het tegelijkertijd over het vormgeven van welkom heten en van afscheid nemen. Hoe kan de zorg hierin persoonlijk zijn? Durven we echt samen met alle betrokkenen te onderzoeken en bevragen of en hoe de zorg beter kan?

Hoe kunnen we dat doen binnen alle protocollen, medische kaders en snelle ontwikkelingen van de dagelijkse praktijk?

Zorg is gericht op herstel. Zowel lichamelijk als mentaal. In het geval van afscheid nemen gaat het ook over uiteindelijk kunnen helen na doorgemaakte rouw. Want rouw na verlies is onvermijdelijk en vooral onmisbaar om verder te kunnen. Verlies verdwijnt niet, het moet een gezonde plek krijgen om het te kunnen verweven in het leven.


Zorgvuldige begeleiding gedurende het gehele proces van stilgeboorte kan bijdragen aan een goede start van het rouwproces. Hier ligt een complexe uitdaging en een grote kans.

Mijn rol als ontwerper gaat verder dan het scheppen van een oplossing. Het gaat ook over vormgeven van het onderzoeksproces en begeleiden van verandering en transitie.

 

 

Over Iris
Op 1 juni 2018 is onze zoon met 27 weken stil geboren. We hebben hem maar heel even bij ons thuis mogen hebben. En toch maakte dit kleine jongetje onze toen 4 jarige dochter tot grote zus en ons tot ouders van twee kinderen. Zijn komst en afscheid hebben mijn kijk op de wereld en het leven veranderd. En – hoe gek het misschien ook klinkt – mij als mens verrijkt. Vanuit deze intense persoonlijke ervaring en de inzichten die het me bracht, heb ik het besluit genomen om me in mijn professionele leven te richten op verlies in de verloskunde.


Graag kom ik met je in contact!


 iris van sen •  mail@irisvansen.nl • mobiel 06 20 27 88 09