iris van sen  •  mail@irisvansen.nl •  mobiel 06 20278809

Ontwerpen voor de geboortezorg

Een zwangerschap is een tijd vol verwachtingen, beloftes en veranderingen. Het is een prachtige tijd vol roze wolken. Naast dat er (gelukkig) veel zwangerschappen voorspoedig verlopen, zijn er helaas ook zwangerschappen die anders lopen. Soms verandert de roze wolk in een grijze. Complicaties komen voor in vele soorten en maten en kunnen er voor zorgen dat de uitkomst van een zwangerschap uiteindelijk heel anders kan zijn dan verwacht. Hoe je zwangerschap ook verloopt, je komt voor veel belangrijke keuzes te staan. Het is van belang deze keuzes zorgvuldig te maken en de uitkomst van die keuze proberen te overzien. Iris ontwerpt ondersteuning in de geboortezorg. Dit doe ik samen met zorgprofessionals. Ik zet ontwerptechnieken in om de dienstverlening in de geboortezorg te verbeteren, zodat (aanstaande) ouders optimaal ondersteund worden in het maken van de juiste keuzes.

"In de geboortezorg moet er ruimte zijn voor de keuzes van de ouders.
Dit is heel persoonlijk en voor iedereen anders."


Graag ga ik met de zorgprofessionals aan de slag  met de volgende onderwerpen

… van controle naar vertrouwen.
Wat is er voor nodig om het vertrouwen bij de ouders te versterken?
Kan de zorgprofessional (beter) leren loslaten en beter leren afstemmen?

… van solo naar samen
Hoe maak je van de ouders gelijkwaardige partners die samen met de zorgprofessional beslist?
En wat betekent gelijkwaardig?

… van verlegen naar verbonden
Wat heeft de zorgprofessional nodig om niet alleen vanuit zijn of haar professie te kijken naar de ouders?
Is het mogelijk om op een persoonlijke manier verbinding te maken en te zien wat
iemand als moeder/vader of als mens nodig heeft?

Als ontwerper stel ik altijd de gebruiker centraal. Hoe zorg je er voor dat een (aanstaande) moeder niet gezien wordt als cliënt of patiënt, maar als gebruiker van zorg? En hoe kun je deze zorg zo goed mogelijk afstemmen op de behoeftes van de gebruiker?

Mijn rol als ontwerper gaat daarin verder dan het scheppen van een oplossing. Het gaat juist over het vormgeven van het onderzoeksproces en begeleiden van verandering en transitie.
 Dit is ontwerpend onderzoek. Het is bij uitstek de methode voor het oplossen van zeer complexe problemen en voor het vormgeven van oplossingen. Zowel in de zorg als daarbuiten.

In samenwerking streef ik ernaar om samen met alle betrokkenen te onderzoeken en bevragen of en hoe de zorg beter kan. En hoe kunnen we dat doen binnen alle protocollen, medische kaders en snelle ontwikkelingen van de dagelijkse praktijk?       

De oplossing zelf is slechts het sluitstuk van het ontwerpproces. Om tot een werkende oplossing te komen, moet niet alleen het probleem, maar ook de belangen en wensen van gebruikers goed in kaart worden gebracht. 

Ontwerpen doe je samen. Doe je mee?Over Iris

Ik ontwerp ondersteuning in de geboortezorg. Dat doe ik in samenwerking met zorgprofessionals en (aanstaande) ouders. Ik maak me sterk voor heldere processen waarbij ruimte is voor verbinding tussen alle betrokkenen. Alleen op die manier is er kans voor afstemming en zorgvuldige keuzes.

Met 15 jaar ervaring, een scherpe blik en open, mensgerichte benadering kijk ik kritisch naar dynamieken en processen. Vervolgens filter ik ruis weg om samen te kunnen onderzoeken wat goed gaat en wat beter kan.
Graag kom ik met je in contact!


 iris van sen •  mail@irisvansen.nl • mobiel 06 20 27 88 09